Cronfa Fuddsoddi Leol

Pecyn o gymorth ariannol hyblyg yw’r Gronfa Fuddsoddi Leol (CFL). Bydd yn cefnogi busnesau newydd a rhai sydd wedi sefydlu’n barod trwy gynnig cyllid o 40% o traul cyflaf cymwys prosiectau a chyd-gytunwyd, brosiectau cymwys, gydag isafswm grant o £1,000 ac uchafswm o £10,000.

Gogledd-orllewin Cymru
Amdano LIF De-ddwyrain Cymru
De-orllewin Cymru