Pa wariant cyfalaf sy'n gymwys? 

IT equipmentinternet

Ymroddir y grant i traul cyfalaf cymwys sydd yn rhan o prosiect gan gynnwys:

  • Prynu offer newydd neu ail-law (peiriannau, offer arbenigol ac ati)
  • Caledwedd TG a Telecom, os yw wedi ei gysylltu'n uniongyrchol i ddarpariaeth y prosiect.
  • Gwelliannau i eiddo (er mwyn addasu a gwella eiddo i gael cynnydd mewn gallu, gwella effeithlonrwydd, ymgorffori prosesau newydd)

Eithriadau traul ariannol yw:

  • Ostau marchnata unwaith yn unig, megis deunydd arddangos a deunydd hyrwyddo.
  • Datblygu gwefan, datblygu e-fasnach a phrynu meddalwedd arbenigol (ansafonol)

 Pa wariant cyfalaf sydd ddim yn gymwys?

  • Cynnal a chadw peirianwaith ac eiddo.
  • Gwaith sy'n angenrheidiol i gyrraedd gofynion statudol, e.e safonau tân.
  • Cytundebau cefnogi neu gynnal a chadw.
  • Gosodiadau a ffitiadau, dodrefn swyddfa cyffredinol a manion.
  • Gwaith sydd eisioes yn mynd rhagddo.

Noder na ddylid mynd i unrhyw wariant cyn bod grant wedi cael ei gymeradwyo ac ni all grantiau gael eu talu'n ôl-weithredol.