A yw fy musnes yn gymwys am gefnogaeth LIF Cymru De-Orllewin Cymru? 

drillbasket

Mae busnesau bach a chanolig (yn amodol ar rai meini prawf) yn gymwys am gefnogaeth ariannol - yn bennaf y rhai yn y sector gweithgynhyrchu neu yn gwasanaethu'r sector gweithgynhyrchu, er yr ystyrir ceisiadau fesul achos.

Mae BBaCh sy'n cefnogi llai na 250 o bobl gyda naill ai trosiant heb fod yn fwy na €50 miliwn neu fantolen heb fod yn fwy na €43 miliwn ar draws y 5 sir yn gymwys.

 

Pa secorau busnes sy'n gymwys?

Mae ystod eang o sectorau busnes yn gymwys yn cynnwys; morol, ynni, peirianneg, gweithgynhyrchu, arloesedd, twristiaeth a hamdden, yr economi wybodaeth, gwasanaethau creadigol a'r cyfryngau, technolegau cynaliadwy, nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol, TGCh, gwyddorau bywyd, cydrannau cerbydol, adeiladu, trafnidiaeth, mentrau cymunedol a chymdeithasol, bwyd a gwasanaethau busnes cyffredinol eraill.

Pa sectorau busnes sydd ddim yn gymwys?


Nid yw Manwerthu, Amaethyddiaeth, coedwigaeth, pysgota, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau lles cymdeithasol lleol a gweithgareddau hyfforddi yn gymwys ar gyfer y cynllun penodol hwn.