De-orllewin Cymru 

buddsoddi mewn busnes lleol

Y mae gyfalaf y Gronfa Fuddsoddi Leol de-Y Mae gyfalaf y Gronfa Fuddsoddi Leol de-orllwein Cymru wedi ei hollol ymrwymo, ac nid ydym yn wahodd ceisiadau newydd eraill.

Os hoffech chi gyflwyno ffurflen ‘EOI’ ofynnwyd i chi nodi fydd yn cael ei cadw ar ffeil ac fyddwn yn cysylltu gyda chi os ddaw arian ar gael yn y dyfodol.

Tro Cyntaf Cyffrous

Cronfa Fuddsoddi Leol De-Orllewin yw'r prosiect dan arweiniad Awdurdod Lleol cyntaf i dderbyn cefnogaeth Cydgyfeirio o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Ymagwedd Partneriaeth

Mae Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot ynghyd mewn partneriaeth gyda Siambr Fasnach Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i lwyddiant y prosiect a bydd yn rheoli'r prosiect o'i ddechrau yn 2009 hyd ei gwblhau yn 2014.