Newyddion 
Mae Cronfa Fuddsoddi Leol Gogledd Orllewin Cymru (CFL), a sefydlwyd ym Mehefin 2009, erbyn hyn wedi cynnig dros £1,500,000 mewn cymorth grant, gan helpu oddeutu 300 o fusnesau ar draws y rhanbarth.

Mae’r cynllun grantiau busnes hyblyg, sydd wedi’i ariannu’n rhannol drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a weinyddir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cefnogaeth ariannol ym Môn yn ogystal â Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych.

Mae’r cynllun yn cynnig nawdd rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer prosiectau cyfalaf cymwys, hyd at 40% o holl gostau’r prosiect.

Mae arian nawdd wedi galluogi i fwyty yng nghanol tref Caergybi gynnig ystafell achlysuron a chyfleusterau cynhadledd. Mae busnesau eraill sydd wedi elwa o’r CFL yn cynnwys cyflenwr darnau ac offer ceir o Wynedd; darparwr laserau a thechnoleg berthnasol yn Sir Ddinbych a busnes amaethyddol yng Nghonwy sydd yn gwerthu deunydd adeiladu naturiol a hyfforddiant sut i’w defnyddio.