Cysylltwch LIF Gogledd Orllewin Cymru    
Ynys Môn 
Dafydd Roberts 01248 752496
drrpl@anglesey.gov.uk

Bethan Watkin Hughes 01248 752 463
bwhpl@anglesey.gov.uk

Conwy
Heather Thomas    01492 574525
heather.thomas@conwy.gov.uk

Dinbych
Kirsty Hutton-Davies    01824 712115
kirsty.huttondavies@denbighshire.gov.uk

Gwynedd
Selwyn Williams    01286 679231
robertselwynwilliams@gwynedd.gov.uk 


Am Gynor Busnes
Ynys Môn a Gwynedd - 01248 672664
Conwy a Sir Ddinbych - 01492 574550
Cefnogaeth Busnes Hyblyg - 03000 6 03000