Ydy fy musnes i'n gymwys?  

basketrecycle
Diben penodol y Gronfa Fuddsoddi Leol yw cefnogi ystod o Fusnesau Bach a Chanolig (BBChau). Ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu yn bennaf mae'r grant hwn, ond mae modd ystyried sectorau eraill hefyd.

Bydd rhaid i ymgeiswyr ddangos bod cyfran sylweddol o'u gweithgaredd yn cael ei gyflawni o fusnes i fusnes a bod ganddynt allu i 'ychwanegu gwerth' neu gynnig budd sylweddol i'r economi leol (e.e drwy greu swyddi newydd).