Amdano LIF De-ddwyrain Cymru 

Cynllun grant hyblyg yw Cronfa Fuddsoddi Leol De-ddwyrain Cymru (CFL) sy'n cael ei ddarparu drwy bartneriaeth Awdurdodau Lleol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Cafodd y prosiect ei ddatblygu gyda chymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru, drwy Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, o dan y Rhaglen Gydgyfeirio.

Cafodd y Gronfa Fuddsoddi Leol De-ddwyrain Cymru ei chreu i ddarparu cymorth ariannol i helpu busnesau lleol cymwys i ddatblygu a thyfu, drwy gefnogi buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf.