Cysylltwch LIF De-Orllewin Cymru 

Gall busnesau wedi eu lleoli yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Abertawe, Sir Benfro a Chastellnedd Port Talbot nawr wneud cais a manteisio ar y gronfa.

Mae grantiau cyfalaf a gael ar gyfer hyd at 40% o traul cyfalaf cymwys prosiectau a chyd-gytunwyd, gostau posiectau cymwys, gydag isafswm grant o £1,000 ac uchafswm grant o £10,000.

Os ydych chi’n teimlo y gallai eich busnes elwa gan grant, yna mae LIF De-orllewin Cymru yma i’ch cefnogi.

Am siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd a Port Talbot, ac Abertawe cysylltwch a Thim y Prosiect yn y cyfeiriad canlynol:
Canolfan Datblygu Busnesau Cefn Gwlad
Nant y Ci
Caerfyrddin    SA33 5DR
Ffon: (01267) 242390 or 242391
or e-bost lif@sirgar.gov.uk

Am Sir Befro cysylltwch gyda'r Swyddog Assessu:-
Canolfan Cyfnewidiadau Y Bont,
Parc Gwyddoniaeth a Technoleg
Doc Benfro
SA72 6UN
Jennie Holland
Rhif ffon: (01437) 771803

--------------------------------------------------------------------------------

Swyddogion Asesu y Sir

Swyddog Asesu Sir Gaerfyrddin
Ffon: 242390 or 242391

Swyddog Asesu Castell-nedd Port Talbot
Juliette Hadley

Ffon: 01639 686244 / 07827 354924
e-bost: JHadley@sirgar.gov.uk

Swyddog Asesu Abertawe
Caren Thomas

Ffon: 01267 242339 / 07827 354983
e-bost: CarenThomas@sirgar.gov.uk

Swyddog Asesu Ceredigion
Michelle Davies

Ffon: (01267) 242389 / 07827 355013
e-bost: MichelleEDavies@sirgar.gov.uk 
--------------------------------------------------------------------------------

Project Co-ordinator
Beth Walters
Tel: (01267) 242345
Mal: BBWalters@sirgar.gov.uk